عملکرد نانو ضد شوره و ضدآب کسری بعد از 2 سال

1,342
در این ویدئو عملکرد ماده ضد آب و ضد شوره کننده نمای نانو کسری، 2 سال پس از اجرای آن قابل مشاهده است. نانو کسری-عرضه کننده عمده و خرده مواد ضدآب کننده و ضد شوره مصالح ساختمانی www.nanokasra.ir تلفن: 9-33771778
pixel