بررسی مفاهیم کلیدی در شبکه عصبی کانولوشنالی(CNNs)

107

در این دوره آموزشی یکی از موضوعات مهم در یادگیری ماشین یعنی شبکه های عصبی و کاربرد آن در پردازش تصویری می پردازیم.در این قسمت معرفی مختصری از سه مفهوم مهم می پردازیم: edge detection padding strided convolutional

Dzone_ir
Dzone_ir 2 دنبال کننده