داستان های یزد : بازار

84
همهمه مردم، نور، صدای چکش مسگر، صدای چرخ گاری دستی و غر غر زیر لب باربر از سنگینی بار و مزد اندک و چانه زدن های مشتری با فروشنده ترکیبِ شورانگیز بازار را به وجود می آورد. مکانی شگفت انگیز که در کنار معامله و مبادله، هنر نیز عرضه می شود، نیازهای زندگی، تک به تک به نمایش در می آید و چشمانت از دیدن نوستالژی هایی که همچنان با قدرت جلوه گری می کنند، برق می زند. مهسا رشتی پور
pixel