نمایشگاه کتاب تهران در ابعاد فرانکفورت در حد مسکو!

1,986

چرا نمایشگاه، برنامه ویژه سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است که از 12 الی 22 اردیبهشت به دیدار و گفتگو با ناشران می پردازد و فعالان عرصه کتاب می پردازد. اولین برنامه به جایگاه نمایشگاه کتاب نسبت به سایر نمایشگاه های بزرگ دنیا پرداخته است.