چهار مرحله یادگیری کوین ترودو

426

اگر بخواهید گام اول هر موفقیت و هر دانشی و هر مهارتی را بدانید باید به این چهار مرحله کوین ترودو آگاهی داشته باشید موضوعی که بسیار مهم است در مرجع تخصصی رشد و توسعه فردی و توسعه کسب و کار می توانید مطالب بیشتری در باره ی متد نوین موفقیت بدانید https://zehnekook.com/learning-steps/

ذهن کوک 60 دنبال کننده
pixel