مخالفان نظام درباره رهبر انقلاب چه می گو یند؟

2,414

مخالفان جمهوری اسلامی ایران در تریبون های تلویزیونی خود درباره رهبر انقلاب چه می گو یند؟

خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس 1.9 هزار دنبال کننده