شرکت دانشجویان انجمن علمی کامپیوتر آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه در نمایش

395
395 بازدید
اشتراک گذاری
شرکت دانشجویان انجمن علمی کامپیوتر آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه در نمایشگاه دستاوردهای دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی در جوار (همایش ملی فناوریهای نوین در صنعت آب با نگرشی بر احیای دریاچه ارومیه)
1 سال پیش
pixel