تراش النگو دامله با CNC

1,496
زرگلد 1 دنبال‌ کننده
این ویدئو نحوه تراش النگو دامله را با دستگاه CNC نمایش می دهد. این کد۱۸۱ زرگلد با پهنای ۱سانتیمتر است. این مدل تا تکپوش ۴سانتیمتر نیز تولید می گردد.
زرگلد 1 دنبال کننده
pixel