گفت و گو با رییس حوزه هنری فارس در برنامه چلچراغ سیمای فارس درباره هنر عاشورایی

99
گفت و گوی آرش جمال الدینی با محمد کرم اللهی رییس حوزه هنری استان فارس در برنامه شبانه تلویزیونی «چلچراغ» شبکه استانی سیمای فارس دوشنبه ۲۲مهر۱۳۹۸
pixel