ماشین‌ها آب می‌روند

624

در حالی که شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان بر سر آپشن‌های جدید محصولاتشان با هم رقابت میکنند مدتی است که خودروسازان داخلی ما رقابت را در حذف آپشنهای خودرو شروع کرده‌اند: