دلیل مهم برای خوابیدن

29
سخنران: جف ایلیف (jeff iliff) متخصص مغز و اعصاب که فرایند مغز انسان را مورد مطالعه قرار داده است. موضوع سخنرانی یک سوم عمر خود را در خواب هستیم اما آیا واقعا به اندازه ی کافی در مورد خواب و بدن می دانیم ؟به راستی در زمان خواب چه اتفاقاتی می افتد که تا این اندازه در فعالیت مغزی ما موثر است ؟ جالب است بدانید که مغز ما یک چهارم ذخیره انرژی مصرف می کند، در حالی که تنها دو درصد کل حجم بدن ما را تشکیل می دهد. پس چطور یک عضو بدن بی نظیر که شاید مهمترین عضو بدن هم باشد، این همه منبع تغذیه حیاتی را مصرف می کند؟
pixel