برنامه های فرهنگی توسط هنرجویان دارالفنون 22بهمن

188
اجرای برنامه های فرهنگی هنری توسط هنرجویان آموزشگاه دارالفنون در روز22بهمن غرفه اداره فرهنگ وارشاداسلامی تهران در این مراسم هنرجویان رشته های عکاسی،گریم ، بازیگری،گویندگی ، نقاشی به اجرای برنامه های هنری پرداختند. دارالفنون یکی ازمعتبرترین مراکزآموزش عکاسی وسینمازیرنظروزارت ارشاداست تلفن 1-66573000
دارالفنون 134 دنبال کننده
pixel