آغاز اخذ اثرانگشت در دفاتر اسناد رسمی

696

آغاز اجرای این طرح با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورومعاونان وی برگزار شد. احمد تویسرکانی افزود: این طرح برای تحقق صحت، اعتبار و انکارناپذیری ثبت الکترونیک اسناد رسمی است. وی گفت: طرح امروز در ادامه توسعه خدمات الکترونیک ثبتی و با هدف عدم امکان امضای اسناد رسمی به وسیله غیر در دفاتر اسناد رسمی به جای فرد اصلی صورت می گیرد.

فست نیوز
فست نیوز 2.1 هزار دنبال کننده