۵ ۲ اقدام ضروری قبل از تهیه و خرید نرم افزار CRM

424
modam 26 دنبال‌ کننده
اگر هفت اقدام ضروری قبل از تهیه و خرید نرم افزار CRM به خوبی در سازمان انجام شده باشد، پذیرش و استفاده از نرم افزار سی ار ام آسانتر خواهد شد. در زمان کوتاه تری نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی خواهد شد و نتایج آن در زمینه هدفمند کردن، افزایش فروش و حفظ مشتریان به ثمر خواهد نشست.
modam 26 دنبال کننده
pixel