شوکران - گفتگو با دکتر مهدی محقق

853

برنامه تلویزیونى «شوکران»که شامل گفت وگوهاى چالشى با متفکران ایران امروزاست ، در برنامه «شوکران» شخصیت هاى تراز اول فکرى و فرهنگى مانند سیدعبدالله انوار، مهدى محقق، شاهین فرهت، داوود هرمیداس باوند، هوشنگ ماهرویان، غلامرضا اعوانى، سیدحسن امین، منوچهر آشتیانى، داور شیخاوندى و... حضور دارند و پیرامون داغ ترین مباحثات عرصه اندیشه، فرهنگ و سیاست به بحث مى پردازند

مجله ویدیویی چنگ
مجله ویدیویی چنگ 8.4 هزار دنبال کننده