14. عافیت بخواهیم یا بلا؟ - استاد: حسن میلانی

86

انسان همیشه از خداوند عافیت، رستگاری و تندرستی بخواهد و نباید درد و رنج طلب نماید. امّا، چنانچه رنج و دردی از جانب خداوند به انسان رسید، باید در برابر آن صبور و شاکر بود. بهترین روش عافیت‌طلبی از خداوند، با استفاده از معارف دینی و الگوگیری از معارف معصومان (ع) و شیوه‌های آنان است که در کتب و منابع دینی و دعایی فراوان آمده است. این آموزه را می‌توان از آیه شریفه 201 سوره بقره نیز فرا گرفت که: «پروردگارا! در این دنیا به ما نیکی عطا کن و در آخرت [نیز] نیکی عطا کن.»