ربات C15CO سیسکو

46
سیستم افزار خاورمیانه 2 دنبال‌ کننده
46 بازدید
اشتراک گذاری
C15CO می‌تواند ظروف غذای کارکنان را از دفتر کار به آشپزخانه حمل کند.
pixel