اخبار 20:30 خودتان مراقب موسسات غیر مجاز با فعالیت اموزشی باشید.

216

توجه: لیست آموزشگاه های مجاز در سایت آموزش و پرورش هست.ثبت شرکت به معنای مجوز فعالیت آموزشی نیست.آموزشگاه رسمی هرگز کلاس مختلط ندارد.

pixel