آموزش سخنرانی و فن بیان: ارتباط چشمی در سخنرانی

402
کانون سخنوران پارسی زبان ایران، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای و فنون ارتباطات کلامی و غیرکلامی راه های ارتباطی با ما: سایت :www.sokhanvaran.org آدرس تلگرام : https://t.me/sokhanvaran_academy آدرس اینستاگرام: sokhanvaran_org@
pixel