5- نمایش از آپارات و شروع پیاده سازی نظرات

233

در این قسمت امکان نمایش فیلم از آپارات، دکمه های Navigation بین قسمت های قبل و بعد، اضافه کردن جزئیات بیشتر به صفحه جزئیات دوره و شروعی بر پیاده سازی قسمت نظرات پیاده سازی شده است. برای مشاهده فیلم های آموزشی بیشتر به PyTeacher.ir مراجعه نمائید.