«تقیه» در کلام آیت الله بهجت

715

اثر تقیه در ترویج و رشد و گسترش تشییع