تجارب ویژه ارزشیابی مجازی

280
این وبینار در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه در دبیرستان ماندگار البرز با حضور دکتر نبی اصلانی و سرکار خانم فخارزاده برگزار شد
pixel