میزان تزریق گریس پمپ سطلی هیدروپنوماتیک Power8

559

نحوه تزریق گریس توسط API-POWER 8: POWER 8 با تزریق ممتد و پر فشار حجم بالایی از مواد، تعمیر شیرآلات را تسهیل نموده و این موضوع در رفع جام شیرهای مخروطی، موجبات سرافرازی تیم های سرویس نگهداری را در پی داشته است.  تزریق 450 گرم گریس در 2 دقیقه ( HYPER GUN در 20 دقیقه حدود 450 گرم مواد تزریق می کند) سایت: www.api.co.ir