گستره شعاعی قرارداد

27
توضیح مختصر پیرامون مقاله با عنوان گستره شعاعی قرارداد در زمینه تفسیر سکوت در قراردادهای دولتی. مهندس حمید حسین‌زاده.
حقوق احداث 4 دنبال کننده
pixel