مزایای پیجر فراخوان

790

به تعداد کمتری گارسون نیاز می باشد. جذب مشتری و افزایش بازده کاری گارسون ها مدیریت آسانتر زمانبندی گارسون ها ارائه خدمات به صورت VIP برای مشتری بسیار مفید برای رستوران های بزرگ و میزهای خارج از سالن محلی برای جسباندن برچسب جهت تبلیغات و منوی رستوران شرکت ژرف آمایش صدرا نماینده رسمی فروش پیجر فراخوان گارسن و مشتری 09391136923 pagerjhas@ www.jhas.biz

مانکن - قسمت 8
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 49 دقیقه
مانکن - قسمت 8