رادیکال فان قسمت دوم - بررسی یک هتل با بی نهایت اتاق !

329

در رادیکال فان این هفته، می خواهیم ساز و کار هتلی با بی نهایت اتاق رو بررسی کنیم که اتفاقا جذاب هم هست ! قسمتی از موشن گرافیک های سفارشی رادیکال فان، کاری از پایگاه تخصصی پیشرفت https://ali110co.ir @ali110co_ir

pixel