هشدار؛ برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی

40
شبکه خبر- 25 شهریور 98- 13:00| فرونشست زمین را جدی بگیرید. باور کنیم یا نه زیر پایمان خالی است. این فراتر از یک هشدار، واقعیتی قابل مشاهده است . بر اساس آمارها مسئله فرونشست در بیش از نیمی از دشتهای کشور در وضعیت بحرانی است.
پایشگری 1.7 هزار دنبال کننده
گیلدا
%61
کارگردان: کیوان علیمحمدی - امید بنکدار مدت زمان: یک ساعت و 23 دقیقه
گیلدا
pixel