بسته آمادگی آزمون نظام مهندسی

282
بسته های آمادگی آزمون نظام مهندسی تمام نیازهای یک داوطلب آزمون نظام مهندسی را برطرف می کند، همچنین مباحث مطرح شده اطلاعات بسیار مفیدی را در زمینه کار آینده داوطلبین به آنها ارائه خواهد داد.این بسته ها توسط مرکز آموزش مهندسی MeM تهیه شده است.02191001533
pixel