مشاوره کسب و کار با دکتر سید حسام الدین پورعباسی در برنامه حوالی امروز سیما

75
sayed.hp 15 دنبال‌ کننده
75 بازدید
اشتراک گذاری
در این برنامه مهمان آن دکتر سید حسام الدین پورعباسی دکترای مدیریت کارآفرینین بین المللی و صاحب پنج کتاب در حوزه ره اندازی کسب و کارهای خردف روستایی، توانمندسازی زنان، فرهنگ واژگان روز کسب و کار و کارآفرینی و تامین مالی خرد از تجارب خود در دوره های آموزشی و بازدیدهای تجربی راه اندازی کسب و کار در دیگر کشورهای همگن با این ایران و چگونگی تامین مالی خویش محور سخن می گوید که برخی از آنان برای نخستین بار مطرح می گردند
sayed.hp 15 دنبال کننده
pixel