گوشه ای از جنایات اسرائیل

216

امیر المؤمنین(ع) به امام حسن(ع) و امام حسین(ع) فرمود کونا لِلظّالِمِ خَصْما وَ لِلْمَظْلومِ عَوْنا، پیوسته در زندگی یار مظلوم باشید، دشمن ظالم باشید و یار مظلوم دشمنی با اسرائیل حداقلش همین حضور است، همین شرکت در این راهپیمایی عظیم که مردم اعتراضشان را اعلام کنند