امنیت پرواز با بال جین گلایدر Bonanza 2 ( بونانزا ۲)

44

فیلمی از دوره ی امنیت پرواز با بال بونانزا ۲ در انسی فرانسه. به ثبات این بال در اجرای مانور ها دقت فرمایید. بونانزا ۲ بال کلاس C جدید جین گلایدر است. SIV ; GIN Bonanza 2 pilot : Theo Bouniol پی نوشت : در دوره امنیت پرواز ، شرایط ناپایداری وسیله پروازی شبیه سازی می شود و هنرجو روشهای بازیابی وسیله پروازی را تمرین می کند برگزاری این دوره تجربه و شرایط محیطی خاصی را می طلبد. این دوره بر روی آب برگزار می شود تا احتمال هرگونه حادثه به حداقل برسد. کلودبیس نمایندگی جین گلایدر در ایران Cloudbase.ir

pixel