ویدیوی سانسور شده تیتر امشب-موضوع موسسات مالی غیرمجاز

170
در ادامه فایل زنده و غیر سانسورشو گذاشتم بعد از مدتی مقایسه این دوتا و جاهایی که سانسور شده رو برایتان میگذارم-لازم به ذکر است در این فایل بازپخش سه چهار دقیقه سانسور شده-دقیقا اون چیزی که باید مردم بدونند سانسور شده.
pixel