دکتر حسن عباسی | به نام رهبر در چنگ دولت

6,340

صحبت های روشنگرانه استراتژیست دکتر حسن عباسی در رابطه با مظلومیت رهبر انقلاب و خیانت دولت

نسیم عشق
نسیم عشق 2.8 هزار دنبال کننده
اهدا سلول بنیادی و پلاکت

اهدا سلول بنیادی و پلاکت

1 ماه پیش
وظیفه رهبری بر طبق قانون اساسی، نگهداشت حکومت در چارچوب احکام الهی است. در وضع کنونی حکومت در بسیاری از موارد نه تنها از چارچوب احکام الهی خارج شده بلکه به مقابله با احکام الهی برخاسته است. مثال مبرهن و واضحش ربا و بانکداری ربوی در ایران.استدلال دکتر عباسی استدلال درستی نیست، رهبر هم برای انتصاباتشان مسئول هستند و میبایست پاسخگو باشند. دولت و رئیس جمهور هم وضعیتش مشخصه و به هیچ وجه در چارچوب احکام الهی عمل نمیکنه