فیلم عمل پولیپ رحم

5,699

خارج کردن رحم با هیستروسکوپ بدون آسیب به پرده بکارت توسط دکتر شهناز شایان فر ، شما می توانید جهت مشاوره و یا تعیین وقت با شماره ۸۸۰۵۷۸۷۵_ ۸۸۰۳۰۶۹۷ تماس بگیرید و یا به سایت www.drshayanfar.com مراجعه کنید .