برنامه محسن هاشمی برای تعامل شورای شهر تهران با شهردار

412
محسن هاشمی صبح امروز و پس از رای گیری در میان اعضای شورای شهر ، با رای اکثریت به عنوان رئیس شورای شهر تهران انتخاب شد.
نامه نیوز 1 هزار دنبال کننده
pixel