بررسی یک دروغ

5,674
با سلام. آنچه که در مقاله با عنوان "دروغ است؛هیچ غذایی نمی تواند باعث لاغری شود" آورده شده است بر اساس علم متقن اشتباه است. کاری به رژیمهای خاص و عجیب غریب ندارم اما هم لاغری سریع و سالم و هم درمان همزمان بیماریهای متابولیکی مثل دیابت وجود دارد. مطالعات بسیار زیادی در اینباره وجود داشته و دارد. در بدن قانون اول ترمودینامیک به شکل دیگری عمل میکند. اینکه اگر 500 کالری چربی داریم و با تعادل صرفا کالری دریافتی آنرا در طول زمان پاک کنیم منسوخ است. در بدن بایو فیزیک داریم نه فیزیک.یا میخواهیم کمک حال مردم برای درمانشان باشیم یا نه ، میخواهیم در همیشه روی یک پاشنه بچرخد. علمی باید با قضیه برخورد کرد. علم روز . خیر پیش یا علی.دکتر سعید اوسطی متخصص تغذیه بالینی
pixel