مصاحبه روابط عمومی اتاق زنجان با سرمایه گذاران دانمارکی

216
رشته فعالیت و علاقمندی سرمایه گذاران دانمارکی محصولات کشاورزی دام و طیور
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel