هفدانگ: کنسرتهای روز چهارم جشنوارۀ موسیقی کلاسیک ایرانی

5,374

چهارمین روز از دومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی با ۳ اجرا شب گذشته برگزار شد: تکنوازی قانون مرجان مهربان به همراهی تنبک مرتضی مومنیان / ساز و آواز: سنتور رامین صفایی و خوانندگی داریوش کاظمی به همراه تنبک حمید قنبری / گروه بانگ نو به سرپرستی نسترن هاشمی و خوانندگی محمود صالحی. هم چنین در چهارمین روز جشنواره پنل پژوهشی درباره مکاتب مختلف و نشستی درباره آواز برگزار شد. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 8.8 هزار دنبال کننده