مجموعه انیمیشن تپوران 1 - فسمت 25

48

مجموعه انیمیشن تپوران 1 - قسمت 25 صدا متن تصویر : امید منوچهریان

filimo
ایده اصلی
%92
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel