مدل سازی 4D (چهار بعدی) ساختمان توسط مفهوم BIM

420
420 بازدید
اشتراک گذاری
در این ویدئو شما با چگونگی عملکرد مدل چهار بعدی و ترکیب زمان و مدل سه بعدی به صورت مختصر آشنا می شوید.
pixel