خلاصه فیلم در جستجوی خوشبختی، مدرسه اکسیژن

1,504

ویل اسمیت در این فیلم ماجرای زندگی کریس گاردنر را که برای رسیدن به اهداف بزرگ و خوشبختی تلاش میکند بازی می کند. پشتکار، خلاقیت، اعتماد به نفس و حسن نیت در روابط انسانی رموزی است که کریس را موفق میکند.

pixel