حرف دل

1,446
و عشق یعنی غمی عمیق اما بسیار عزیز آیا تو تا به حال غمِ عزیزِ کسی بوده‌ای؟!
pixel