پوشش زنان در ایران باستان، حجاب؟ برهنگی؟ یا هیچکدام!_رودست227

334
اشوزدنگهه
اشوزدنگهه 340 دنبال‌ کننده

دو جریان عرب گرا و غرب گرا که اهمیتی به ایران باستان نمیدهند برای اثبات ایدولوژی غیر ایرانی اشان فکت از ایران باستان می آوردند! جریان عربگرا برای اثبات حقانیت #حجاب اسلامی (باوری غیر ایرانی) با رندی از ایران باستان فکت می آورد و همین کار را جریان غربگرا برای درستی #برهنگی غربی انجام میدهد و تصاویری از برهنگی در ایران باستان را به نمایش میگذارد!

اشوزدنگهه
اشوزدنگهه 340 دنبال کننده