کربلایی رضا شینی - واحد سنگین حضرت علی اصغر ع

309

شب هفتم محرم 97 - هیات فاطمیون ماهشهر کربلایی رضا شینی - واحد سنگین : شیر بخور ولی تیر نه