اولین گل سامان قدوس در اولین بازی خود در امیان

352
aliitaheri1382
aliitaheri1382 7 دنبال‌ کننده

فقط با یک جلسه تمرین این گل را زد

aliitaheri1382
aliitaheri1382 7 دنبال کننده