الهه کولایی و سخنرانی با موضوع چالش های انقلاب اسلامی در دهه پنجم

109

چالش های انقلاب اسلامی در دهه پنجم(بخش پنجم) الهه کولایی/۲۴-۱۱-۱۳۹۷ معاونت فرهنگی اجتماعی برگزار می کند: چالش های انقلاب اسلامی در دهه پنجم روز ۲۴ بهمن ۹۷