تولید فرش آنتی باکتریال با استفاده از فناوری نانو

998

در این ویدئو نحوه آنتی باکتریال کردن فرش ها با استفاده از فناوری نانو را مشاهده می کنید. این فرش ها توسط شرکت فرش مشهد به تولید می رسند.