کلاس سفال سازی(طرح برجسته) .

907
یکی از کلاس های پر بازده تابستان امسال که استقبال خوبی بهمراه داشت سفالگری طرح های برجسته بود ، با مربیگری جناب آقای ذوالفقاری .
pixel