فیلم ماجرای نیمروز2|ردخون|نشست خبری

1,170
نشست خبری فیلم «ماجرای نیمروز، ردخون» به کارگردانی «محمدحسین مهدویان»
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
%88
کارگردان: مدت زمان: 56 دقیقه
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
pixel