آجر سه گل شیرازی

208
آجر سه گل شیرازی یا آجر 3 گل ، مناسب دیوارهای باربر و نیمه باربر، تیغه های داخلی ، طاق ضربی ، ساخت سوله و... اطلاعات بیشتر و خرید آجر سه گل شیرازی از طریق لینک زیر: www.dcrctown.shop
pixel